George Carlin. El sueño americano

A video used to be embedded here but the service that it was hosted on has shut down.
This entry was posted in El pesebre del Reyno and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to George Carlin. El sueño americano

  1. Zertarako Pentsatu says:

    Ez dauka inongo graziarik. Tipo honek dioena egia hutsa da eta berdin gertatzen ari da gure herrialdean ere. Bai Espainian eta baita Euskal Herrian ere. Zuzenean demokrazia praktikatzeko aukerarik ez daukagun bitartean gure erabakiak interesaturiko beste pertsona batzuek hartuko dituzte. Gaitzik txikiena onartzea ez da nahikoa (alderdi politiko bat beste baten ordez haukeratuz). Sistemaren aldaketa bat beharrezkoa da. Erabaki guztien ardura hartu behar du herriak, norbere hiritik hasita eta herrialde mailaraino, bakoitzean beharrezko ASANBLADAK eginez. Internet sarea ere hor dago eta, aprobetxa dezagun. Jada ez du balio hainbeste erabaki hartzeak denbora asko kenduko ligukeela esateak. Har dezagun ardura!

Comments are closed.